Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
1Závazky
2Aktiva
3Kontakt na Vás
4Zobrazení výsledku

Struktura vašich závazků

Všechny závazky u Finančního úřadu, OSSZ a ÚP
Jak velká částka je účetně na pokladně vedena ?
Výše všech nesplacených úvěrů u bank a finančních institucí, jež ručíte směnkou.
Včetně nájmů a nesplacených splátek leasingu
Nevyplacené mzdy, nevyplacené odstupné.

* Osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením EU 2006/679. Informace o způsobu zpracování osobních údajů Vám rádi poskytneme na vyžádání.

výhody a nevýhody akciové společnosti

Výhody a nevýhody akciové společnosti

autor: | Kvě 19, 2021 | O podnikání | 0 komentářů

Výhody a nevýhody akciové společnosti

Výhody a nevýhody akciové společnosti oproti jiným formám podnikání. Stejně jako tomu je u všech forem podnikání, výhody a nevýhody mají i akciové společnosti.

Definice akciové společnosti

  • vhodná pro kapitálově náročné projekty.
  • anonymita akcionářů v OR, za předpokladu, že spol. má více jak jednoho akcionáře.
  • image silného a stabilního obchodního partnera.
  • vysoký základní vklad
  • neomezený počet akcionářů
  • akcionář a.s. neručí za závazky

výhody a nevýhody akciové společnosti

Výhody a nevýhody akciové společnosti – 7 výhod a.s.

Výhody a nevýhody akciové společnosti jsou dosti vyrovnané. Zde jsou ty hlavní výhody akciové společnosti.

1. Ručení

Nespornou výhodou založení a.s. je skutečnost, že jednotliví akcionáři neručí vůbec za závazky společnosti a nemusí se tedy obávat ztráty svého vlastního majetku, pokud by společnost neprosperovala.

2. Řízení společnosti

Zakladatel má možnost si sám zvolit způsob, jakým bude společnost řídit. Volit může mezi dualistickým a monistickým modelem, což mu dává především prostor k zajištění lepší struktury obchodního vedení společnosti.

3. Zastupitelnost

K založení akciové společnosti je potřeba minimálně dvou osob, což v případě nepřítomnosti jedné z nich zajišťuje vzájemnou zastupitelnost za předpokladu, kdy obě mají stejné pravomoci.

4. Budoucí převod

Akciová společnost, jakožto samostatný subjekt, umožňuje fungování společnosti i poté, co už zde nejsou původní zakladatelé. Ke splnění požadavků k převedení či prodeji společnosti je nutné splnit jen několik málo administrativních požadavků.

5. Koupě již existující společnosti

Možnost, kterou jistě ocení ti, kteří chtějí s byznysem co nejdříve začít a zároveň se vyhnout počáteční administrativě spojené se založením nové společnosti. Obzvlášť v oblibě jakou ready-made společnosti, které jsou již založené, ale zároveň se s nimi nikdy nepodnikalo a tudíž na sebe nemají navázané ani žádné závazky.

6. Prestiž

Jistota velké prestiže vzhledem k tomu, že k založení akciové společnosti musí společníci disponovat milionovými částkami. Taková společnost u obchodních partnerů, dodavatelů i zákazníků jistě budí důvěryhodnost. Zároveň firma disponuje větším množstvím finančních prostředků, což může být především v jejím začátku výhodné a žádoucí.

7. Stabilita společnosti

Vzhledem k tomu, že samotný vznik společnosti je spjat s akciemi, které jsou zakoupeny různými podílníky, je tím zajištěna její relativní stabilita. Při změnách majitele jednotlivých akcií nedochází ke změnám uvnitř firmy.

Výhody a nevýhody akciové společnosti – 4 nevýhody a.s.

Výhody a nevýhody akciové společnosti je třeba dobře zvážit. Zde jsou ty nejzásadnější nevýhody akciové společnosti.

1. Kapitálová náročnost

Abyste mohli založit a.s., musíte disponovat mnohem vyšším kapitálem, než je tomu v případě společnosti s ručením omezeným. Konkrétně se jedná o 2 miliony korun. Vedle finanční náročnosti je založení také časově náročné.

2. Splacení hodnoty akcií

Zákon vyžaduje, aby pro založení společnosti bylo splaceno 30 % účetní či jmenovité hodnoty upsaných akcií a případné emisní ážio. Lhůta splacení vkladu může být upravena stanovami, ale k samotnému splacení musí dojít nejpozději v den podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

3. Webové stránky

Zákon stanovuje, že akciová společnost musí disponovat internetovými stránkami. Akciové společnosti jsou povinny veřejně publikovat a informovat o stavu společnosti širokou veřejnost, pro kterou je přístup zajištěn zdarma.

4. Informace

K dispozici je menší množství informací o vlastnících v obchodním rejstříku.

[dsm_text_divider header="Související články" color="gcid-1822b3f3-bfec-4398-bdcf-94f77f979957" _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" header_font="|700|||||||" header_text_color="gcid-33a1d9e7-afb5-495a-a801-fde1bf3e4c7b" global_colors_info="{%22gcid-d136334c-9937-438e-a2e7-4273bdcac7de%22:%91%93,%22gcid-bf16fb8e-e61f-4d9e-8ce8-cd027d81a1d8%22:%91%93,%22gcid-1822b3f3-bfec-4398-bdcf-94f77f979957%22:%91%22color%22%93,%22gcid-33a1d9e7-afb5-495a-a801-fde1bf3e4c7b%22:%91%22header_text_color%22%93,%22gcid-9b49ddec-0bca-47ed-ac3a-a0743fe2dda2%22:%91%93}"][/dsm_text_divider]
Chyby majitele firmy.

Chyby majitele firmy.

Chyby majitele firmy. Nejčastější chyby majitele firmy. Polovinu problémových podniků řídí jejich vlastníci. Najatý manažer by obstál lépe. Spouštěčem existenčních problémů společností jsou v padesáti procentech případů investice. Druhým nejčastějším důvodem jsou...

číst více
Prodej uvolněného podílu ve společnosti.

Prodej uvolněného podílu ve společnosti.

Prodej uvolněného podílu ve společnosti Kdy může přijít prodej uvolněného podílu ? Prodej uvolněného podílu ve společnosti. Pokud převod nebo přechod podílu není omezený nebo vyloučený, společnost se musí podíl v prvé řadě pokusit prodat. A to nejméně za přiměřenou...

číst více
[dsm_icon_divider image="https://prepisfirmy.cz/wp-content/uploads/2021/05/cropped-logo.png" alt="ABC Distribuce" image_max_width="50px" color="gcid-1822b3f3-bfec-4398-bdcf-94f77f979957" _builder_version="4.9.4" _module_preset="default" max_width="100%" module_alignment="center" global_colors_info="{%22gcid-57e6ee03-c046-4a70-87f7-9cc4a5235d22%22:%91%93,%22gcid-9b49ddec-0bca-47ed-ac3a-a0743fe2dda2%22:%91%93,%22gcid-bf16fb8e-e61f-4d9e-8ce8-cd027d81a1d8%22:%91%93,%22gcid-1822b3f3-bfec-4398-bdcf-94f77f979957%22:%91%22color%22%93}"][/dsm_icon_divider]

Pomáháme podnikatelům legálně ukončit jejich podnikání.

V podnikání nastávají situace, kdy se podnikatel již nemůže podnikání nadále věnovat. Do této situace se může dostat z mnoha důvodu, které mohou komukoliv z nás nastat.Společnost ABC Distribuce s.r.o. se specializuje na Český a Slovenský trh, kde pomáhá podnikatelům od jejich každodenních starostí.

Naše mise

Odkoupit, převzít nebo zlikvidovat každou společnost, která může mít, a také nemusí mít, problémy. Od našich klientů přebíráme společnosti v jakémkoliv stavu, a to do několika hodin od prvního kontaktu. Naším hlavním cílem je pomoc podnikatelům od jejich starostí, na které již sami nestačí.

Odborníci na slovo vzatí

Náš tým se skládá z profesionálů na poli obchodních společností. Zaměstnáváme pouze profesionální advokáty, účetní a daňové poradce. Podstatnou část však tvoří lidé, kteří denně komunikují s úřady a společnostmi, vůči kterým mohou mít společnosti nějaké závazky.

Partneři.

+
*
*

Související články

Chyby majitele firmy.

Chyby majitele firmy.

Chyby majitele firmy. Nejčastější chyby majitele firmy. Polovinu problémových podniků řídí jejich vlastníci. Najatý manažer by obstál lépe. Spouštěčem existenčních problémů společností jsou v padesáti procentech případů investice. Druhým nejčastějším důvodem jsou...

Výhody a nevýhody OSVČ

Výhody a nevýhody OSVČ

Výhody a nevýhody OSVČ V této kapitole naleznete přehled těch nejvýraznějších kladů a záporů, které se pojí s prací na živnost Jaké tedy jsou výhody a nevýhody OSVČ ? Podnikání vám může nabídnout neomezený prostor pro vaši originalitu, kreativitu a tvořivost. Energii,...