Zbavte se své zadlužené firmy včas !
Přepis firmy

Napište nám

a

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost ?

Jak zlikvidovat společnost je dobré buď kvalitně a zodpovědně nastudovat, nebo se obrátit na odborníky. Nastudování procesu likvidace ve všech jeho variacích by zabralo několik hodin. Často však dostáváme následující dotaz: jsem jediným vlastníkem společnosti s ručením omezeným, zároveň vykovávám funkci jednatele, firma nikomu nic nedluží a nyní bych jí chtěl zlikvidovat.

jak zlikvidovat společnost s.r.o.

Dvě varianty jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost – za pomoci odborníka

Dostala se Vaše firma do tak velkých problémů, že již není možné dále pokračovat v podnikání ?

Chcete z jakéhokoli důvodu zlikvidovat společnost ?

 • Zrušení společnosti formou řízené likvidace firmy je seriózní a zákonný způsob ukončení veškerých aktivit společnosti.
 • Převezmeme Vaši společnost a sami ji dáme do likvidace.
 • Veškeré povinnosti učiníme dle platných právních předpisů a Vy se budete moci plně věnovat novému podnikání bez zátěží z minulosti.
 • Likvidace firmy je legální řešení problémů se zadluženou firmou.
 • Úřední martýrium spojené s řízenou likvidací firmy absolvujeme za Vás, odborně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci klientských rizik, přičemž tento proces zabere v méně komplikovaných případech 6-8 měsíců.
jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost – legálně, jednoduše a levně

Likvidace NOVÝM vlastníkem

Prodej společnosti za účelem jejího řízeného zlikvidování novým vlastníkem je skvělou a legální alternativou k většinou časově, procesně i finančně náročnějšímu ukončení činnosti firmy. Vyhnete se tím v budoucnu mnoha povinnostem, které by Vám jinak jako vlastníkovi firmy a jednateli zůstaly. Prodej společnosti je proces více flexibilní, a hlavně výrazně snadnější a levnější než klasické ukončení činnosti firmy. Uskutečňuje se převodem podílů. Na nabyvatele tedy přechází jak majetek, tak i dluhy společnosti. Věřitelé se tak svých pohledávek mohou domáhat nadále vůči společnosti, likvidátorovi a osobám, které společnost koupily.
Je to nejpopulárnější, spolehlivý a rychlý způsob, díky kterému lze ušetřit čas, peníze a zbavit se starosti i odpovědnosti spojených s průběhem likvidačního řízení firmy.
Řízená likvidace firmy je tím nejrychlejším způsobem, jak legálně ukončit podnikání na zadlužené firmě. Zbaví Vás starostí a povinností.

Jak probíhají služby likvidátora ?

 • okamžitě přebereme veškerý dohled, veškeré starosti a povinnosti, které je třeba plnit v souvislosti s likvidačním
  procesem.
 • jmenujeme likvidátora (v případě zájmu poskytneme profesionálního likvidátora)
 • provedeme všechny změny v Obchodním rejstříku a Obchodním věstníku
 • zajistíme potřebné deregistrace a stanoviska orgánů státní správy
  s daňovými poradci můžeme likvidaci vyřídit komplexně i po daňové a účetní stránce vč. všech výkazů
 • zajistíme výmaz společnosti z Obchodního rejstříku
 • proces provádíme důkladně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci klientských rizik

Jak zlikvidovat společnost s.r.o.

Likvidace vlastními silami.

Jak zlikvidovat společnost

Je třeba si uvědomit, že budete muset činnosti likvidace společnosti věnovat čas a peníze. Budete se muset starat o spolupráci se jmenovaným likvidátorem, budete mu muset být „k dispozici“, budete stále vedeni jako společník likvidované společnosti. To může mít vliv i na Vaše další podnikání. Budete hůře získávat bankovní úvěry, velmi pravděpodobně před svými obchodními partnery ztratíte část renomé …

(i když … v českém rybníčku se vlastně jedná o známku jisté, podle mne trošku zvrácené, prestiže.)
a budete i nadále svým způsobem zodpovědni za vše, čeho se Vaše firma „dopustila“ v minulosti.
A likvidací to zdaleka nekončí, ať Vám kdokoli namlouvá cokoli. Společnost jejímž jste společníkem nemusí mít dostatek prostředků z likvidační podstaty na to, aby uhradila své závazky. V této chvíli přichází povinnost likvidátora vyhlásit úpadek a svěřit další činnost soudu, který rozhodne o insolvenci či konkurzu a Vaše společnost se společně s Vámi jako společníkem ocitne v situaci, kdy bude vedena v insolvenčním rejstříku. To už bude mít přímý vliv na Vaši další podnikatelskou činnost

Celý proces jak zlikvidovat společnost se skládá z následujících kroků:

 • Navštívíte notáře, který s Vámi sepíše notářský zápis o vstupu firmy do likvidace a jmenování likvidátora.
 • Likvidátora si určíte sami, může jím být prakticky kdokoliv.
 • V obchodním věstníku (ov.ihned.cz) si objednáte zveřejnění výzvy k přihlášení pohledávek vůči společnosti, a to dvakrát za sebou s odstupem minimálně dvou týdnů se lhůtou na přihlášení 3 měsíce od druhého zveřejnění. (Toto platí i pro případ, že jste si 100% jisti, že firma nikomu nic nedluží, je to zkrátka povinná procedura).
 • Likvidátor požádá účetního firmy o zahajovací rozvahu a soupis jmění společnosti (ke dni vstupu do likvidace)
 • Pokud má firma nějaký majetek (auto, počítač, pohledávky, apod.), likvidátor je průběžně zpeněžuje, tj. prodává.
 • Po uplynutí lhůty tří měsíců od posledního zveřejnění výzvy k přihlášení pohledávek (bod 2) a po prodeji majetku firmy (bod 4) likvidátor sestaví končenou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku (tj. vyplacení hotovosti společníkovi) a účetní připraví konečnou účetní závěrku
 • Navštívíte notáře, kterému předáte: potvrzení o zveřejnění výzvy (bod 2), zahajovací rozvahu (bod 3), konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a konečnou účetní závěrku (vše bod 5).
 • Notář připraví schválení konečné zprávy a rozdělení zůstatku valnou hromadou a návrh na výmaz společnosti z OR.

Jak zlikvidovat společnost za pomoci odborníka

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sroLikvidace společnosti představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace, tedy ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená. Pokud je společnost předlužená (aktiva jsou nižší než pasiva) je...

číst více
Jak zlikvidovat firmu

Jak zlikvidovat firmu

Jak zlikvidovat firmu ? Jak zlikvidovat firmu může být někdy velmi důležitá otázka. Pro správný výběr způsobu likvidace firmy je důležité si uvědomit, jak tento proces může být časově náročný a finančně nákladný. Podle dostupných analýz je v České republice přibližně...

číst více
Likvidace společnosti

Likvidace společnosti

Likvidace společnosti Likvidace společnosti nabízí způsob, jak ukončit veškerá aktiva společnosti. Jedná se souhrn ekonomických a právních úkonů, které směřují k ukončení celého podnikání. Výsledkem je výmaz společnosti z obchodního rejstříku.Co je to vlastně...

číst více
ABC Distribuce

Pomáháme podnikatelům legálně ukončit jejich podnikání.

V podnikání nastávají situace, kdy se podnikatel již nemůže podnikání nadále věnovat. Do této situace se může dostat z mnoha důvodu, které mohou komukoliv z nás nastat.Společnost ABC Distribuce s.r.o. se specializuje na Český a Slovenský trh, kde pomáhá podnikatelům od jejich každodenních starostí.

Naše mise

Odkoupit, převzít nebo zlikvidovat každou společnost, která může mít, a také nemusí mít, problémy. Od našich klientů přebíráme společnosti v jakémkoliv stavu, a to do několika hodin od prvního kontaktu. Naším hlavním cílem je pomoc podnikatelům od jejich starostí, na které již sami nestačí.

Odborníci na slovo vzatí

Náš tým se skládá z profesionálů na poli obchodních společností. Zaměstnáváme pouze profesionální advokáty, účetní a daňové poradce. Podstatnou část však tvoří lidé, kteří denně komunikují s úřady a společnostmi, vůči kterým mohou mít společnosti nějaké závazky.

Partneři.

+
*
*

Pomoc pro firmy

Přepis firmy může být řešení

Služby, které nabízíme zákazníkům, vychází z dlouholeté praxe našich odborníků. Díky tomu jsme vám schopni poskytnout ryze profesionální a diskrétní přístup, který si tato událost zaslouží.

Odkup zadlužených firem .

Převezmeme od Vás zadluženou společnost a postaráme se o její likvidaci.

Co se zadluženou firmou ?

Nejčastější dotazy. Co se zadluženou firmou ? Podívejte se, třeba najdete odpověď.

Jak se zbavit zadlužené firmy ?

Dostala se vaše společnost do problémů? Pomůžeme Vám se jich zbavit.